...

2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni

2. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HAKKINDA
30/03/2016

Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni’nin ikinci toplantısının “Kazakistan-Kırgızistan-Bosna Hersek-Karadağ-Uygur Özerk Bölgesi” çerçevesinde yapılması tasarlanmıştır. Bilgi Şöleninin alt başlığı ”Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek, Karadağ, Uygur Özerk Bölgesi" olduğu için bu ülkelerin coğrafi sınırlarında bulunan şehirlerin kültür merkezi/başkenti olmalarını sağlayan unsurlar bağlamında aşağıdaki konularda yazılan bildiriler kabul edilecektir.

İmar-İskân

Bilim ve Eğitim

Kültür, Sanat ve Mimari

İnanç/Din

İktisadi Faaliyetler

Demografik Yapı

Ayrıca "UNESCO 2016 HOCA AHMET YESEVİ YILI" kapsamında aşağıdaki özel başlıklar altında yazılacak bildiriler de kabul edilecektir.

Ahmet Yesevi'nin Hayatı ve Eserleri

Ahmet Yesevi'nin Düşünce Dünyası ve Günümüze Etkileri

Ahmet Yesevi'nin Tarihi ve Efsanevi Kişiliği

Ahmet Yesevi'nin Türk-İslam Dünyasındaki Yeri

Bilgi şöleni 30 Eylül - 2 Ekim 2016 tarihleri arasında Kazakistan, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde düzenlenecektir. Daha ayrıntılı bilgiye sitedeki bağlantıları takip ederek ulaşabilirsiniz.