...

2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni

BİLGİ ŞÖLENİNİN AMAÇLARI:

1. Türk kültür tarihinde çok önemli yerleri olan kültür başkentlerini tanıtmak,

2. Söz konusu kültür merkezlerinde yetişen ve eser veren tarihi ve edebi şahsiyetleri yaşadıkları çevre ile birlikte tanıtmak,

3. Türk kültür başkentlerinde eser veren tarihi ve edebi şahsiyetlerin eserleri hakkında bilgi vermek,

4. Türk kültür başkentlerinin dünyanın değişiminden nasıl etkilendiğini ve bunun nedenlerini ortaya koyabilmek,

5. Geçmişten günümüze Türk kültür başkentlerinin ortak özelliklerini belirlemek,

6. Tarihi kültür başkentleri ile günümüz Türk dünyasındaki kültür başkentlerini karşılaştırmak,

7. Türk kültür başkentleri ile ilgili yapılan araştırmaların ortaya konulmasını ve tahlil edilmesini sağlamak,

8. Tarihi kültür başkentlerinin kültürel dokusu ve kültürel varlığının yaşatılması için gerekli tedbirleri tartışmak,

9. Türk kültür başkentleri ile ilgili alanında uzman bilim insanlarının her biri ciddi ve bilimsel araştırmaların ürünü olan bildirilerinden oluşan kapsamlı ve nitelikli bir eser ortaya koymaktır.

10. Ayrıca "UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı" kapsamında,  Ahmed Yesevî’nin ortaya koyduğu fikirlerle tanınması ve tanıtılması,

11. Ahmet Yesevi'nin şahsiyetinin, din, toplum ve dünya görüşünün aydınlatılması;

12. Ahmet Yesevi'nin eserlerinin günümüze olan etkisinin modern bakış açılarıyla incelenmesi de bilgi şöleninin amaçları arasındadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi işbirliğinde düzenlenmesi planlan "2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni" başlıklı bilimsel toplantı, 30 Eylül - 2 Ekim 2016 tarihleri arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Hazırlanacak olan bilgi şöleni programına göre; ilk iki gün bildiriler sunulacak, son gün bölgenin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlenecektir. Bilgi şöleninde sunulacak bildiriler; çeşitli bölümlere ayrılacak, oturumlarda konu bütünlüğüne dikkat edilecektir. Ayrıca UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi yılı kapsamında, Ahmet Yesevi'yi konu alan özel oturumlar yapılacaktır. Her bildiri için 15 dakika sunuş, 5 dakika tartışma süresi tanınacaktır. Bilgi şöleni sonunda; yurt içinden ve dışından bilim insanları tarafından şölenin genel bir değerlendirmesi yapılacak ve bir sonuç bildirisi yayımlanacaktır.