...

2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni

Önemli Tarihler

Sempozyum İlan Tarihi: 1 Nisan 2016

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi*: 15 Ağustos 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklama Tarihi: 2 Eylül 2016

Bildirilerin Geniş Özetinin Son Gönderilme Tarihi**: 19 Eylül 2016

(Bildirilerin tam metinleri bilgi şöleninin tamamlanmasından sonra basılacaktır)

Sempozyum Tarihi: 30 Eylül - 2 Ekim 2016

*  Bildiri özetlerinin en az 150, en çok 200 kelime olması gerekmektedir.

** Bildirilerin Geniş Özeti Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığında en az 4, en fazla 6 sayfa olmalıdır. Bildiri metinlerinde sayfa sınırlaması yoktur. Ancak bildiri sunumunun sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için geniş özet istenecektir. Geniş özetin bildiriyi tam anlamıyla ifade ediyor olması gerekmektedir.