...

2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Türk (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Arş. Gör. Murat GÜR (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Arş. Gör. Şerife ÖRDEK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Arş. Gör. Serkan KÖSE (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Arş. Gör. Ahmet UĞUR (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi)

Murat KELEŞ (Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi)